rinoplasti hangi şartlarda yapılmalıdır

Rinoplasti Hangi Şartlarda Yapılmalıdır?

Burundaki bir kemer, burun ucunun çok düşük olması, burun ve alın ya da burun ve dudak arasındaki açının şekilsiz olması, burnun aşırı geniş olması ve burundaki kırıklar ve şekil bozuklukları rinoplasti yani burun düzeltme ameliyatlarının temel nedenleri arasında sıralanabilir.

Deviasyon, burun eti ve sinüzit gibi sorunlar da burun ameliyatlarının nedenlerindendir. Burunda yaşanan sorunlar nefes alma ve uyumada zorluk çıkarır ve hastanın hayatını zorlaştırır. Burundaki şekil bozuklukları ya da orantısızlıklar da estetik açıdan bazı kişileri rahatsız edebilir. İşte bunun gibi nedenlerle her yıl çok sayıda kişi rinoplasti için başvurur ve eğer başarılı bir cerrah operasyonlarını yapmışsa memnun edici sonuçlar alır.

Burun Estetiği Kimlere Yapılır?

Burun estetiği için anesteziyi kaldırabilecek kadar sağlıklı olmak ve on sekiz yaşını geçmek yeterlidir. Çok özel durumlarda on sekiz yaşına gelmemiş hastalar için de düşünülebilir. Şekil ya da solunum bozukluğu ve burun eti gibi sorun yaşayanlar, bunların her ikisinden ya da tek birinden şikayetçi olanlar da burun estetiği yaptırabilir.

Yaralanma ve kazalar sonunda burnundaki deformasyondan rahatsız olanlar, doğuştan şekil bozukluğu ve solunum güçlüğü yaşayanlar, burnun fiziksel görünümünden rahatsız olanlar bu ameliyatı düşünmek için aday olan kişilerdir.

Burun Estetiği Pahalı mıdır?

Burnun üst kısmı kemik, alt kısmı ise kıkırdaktan meydana gelir. Solunum sistemimizin en önemli parçalarından olan burun aynı zamanda yüzün asimetrisi ve orantısı için de önemlidir. Genel olarak burun düzeltme yani rinoplasti operasyonları estetik ve cerrahi operasyonlar arasında en çok başvurulan ameliyatlardan birisidir.

Hastane seçiminiz, ameliyatta düzeltilecek bölge ve ameliyatın ayrıntıları ve doktorun tecrübesi gibi faktörler genel anlamda fiyatı belirleyen faktörlerdir. Bu yüzden hastaneden hastaneye farklı fiyatlar söz konusu olabilir.

Yüzümüzün tam ortasında ve nefes almamızı sağlayan organımız olduğu için bu konuda özenli davranılmalı ve hastane seçimi konusunda dikkatli olunmalıdır. Fiyatlar düşük olsa bile kesinlikle deneyimsiz ya da çok güvenilir olmayan bir sağlık merkezine başvurulmamalıdır. Burun riske atılmayacak kadar önemli ve hayati bir organımızdır.

Rinoplasti Ameliyatında Neler Yapılır?

Burun kemik, kıkırdak dokusu ve üzerindeki deriden oluşan bir organdır. Bunlardan sadece bir tanesine bir uygulama yapılacağı gibi diğer ikisine ya da üçüne birden bir uygulama da yapılabilir. Cerrahla birlikte hasta ameliyatın ayrıntılarına karar verebilir, ama gerçekçi olunması ve cerrahın tavsiyelerinin dinlenmesi gereklidir. Çünkü sonucun doğal görünmesi de hastanın kendisini daha iyi hissetmesini sağlayacaktır.

Cerrah hastanın yüzünün özelliklerini, yüz ve burun orantısını, cilt yapısını ve hastanın neler istediğini değerlendirerek bir karar verir. Burun ameliyatı her hastaya göre farklı ve kişiselleştirilmiş bir şekilde planlanır. Bu yüzden ameliyat öncesinde hasta ve doktor görüşmesi ileride hastanın daha rahat ve bilinçli olmasını sağlaması açısından önemlidir.

Rinoplasti Riskli midir?

Bütün cerrahi ve estetik operasyonlar az miktarda risk taşır. Bu riskler bu konudaki çalışmalar ilerledikçe azalmaya başlamıştır ve daha çok cerrahın deneyimi ve profesyonelliğine bağlıdır. Anesteziye karşı duyarlı olma, enfeksiyon ve kanama muhtemel riskler arasındadır. Ameliyattan sonra nefes almakta zorlanma, burun etrafında uyuşma, burnun doğal ve simetrik görünmemesi, kalıcı bir şekilde şişlik ya da renk değişimi ve yara izi gibi riskler oluşabilir.

Bazen ameliyat sonrasında farklı cerrahi müdahaleler de gerekebilir. Hem riskler hakkında bilgi almak, hem de genel olarak ameliyatın sonuçlarından neler bekleneceğini bilmek için hasta ameliyattan önce cerrahtan bilgi almalıdır. Bütün bu risklerin görülme durumu da cerrahın deneyimli olmasına ve profesyonelliğine bağlıdır.

Rinoplasti ameliyatı öncesi, deneyimli ve yetkin bir cerrah hastanın bütün tıbbi geçmişini değerlendirir. Hastanın neler hedeflediği ve nasıl motive olduğu da doktorun değerlendirmesi açısından önemlidir. Hem hasta ve hem de doktor düşündükleri ve hedefledikleri konusunda açık ve dürüst bir şekilde konuşmalıdır.

Bütün bu konuşma ve değerlendirmeler hastanın ameliyattan memnun kalıp kalmamasını etkileyecektir. Doktor açık bir şekilde ameliyattan sonra hastanın burnunun nasıl olacağını ve onu nelerin beklediğini anlatmalıdır. Hemofili gibi bir kanama bozukluğu olup olmaması, hastanın sigara ve alkolü ne sıklıkta kullandığı, sürekli kullandığı ilaçların olup olmaması gibi konular da değerlendirilmesi gerekenler arasındadır.

Rinoplasti Önce Muayene

Hastanın kan değerleri, burun çevresindeki cildin yapısı, hastanın anesteziyi kaldırıp kaldıramayacağına ilişkin değerlendirmeler, burun yapısı ve sorunların solunumu ne derece etkilediğini belirlemek gibi işlemler rinoplasti öncesinde yapılması gerekenlerdir. Hastanın burun fotoğraflarının çekilip ameliyat sonrasında yeni ortaya çıkacak görüntünün belirlenmesi ve bununla ilgili hastaya görseller sunulması da rinoplasti öncesi yapılabilecekler arasındadır. Böylece hasta ameliyattan neler beklemesi gerektiğini daha açık bir şekilde görebilir. Yüzümüzü tamamen değiştireceği için hastalar rinoplastiden çok şey bekler. Bu yüzden ameliyat öncesi değerlendirmeler çok önemlidir.

Burun ve Yüz Uyumu

Burnumuzun yüzümüze uyumlu olması birçok nedene bağlıdır. Mesela eğer çenemiz çok küçükse ona uygun bir burun ameliyatı yapılmalıdır. Bazen doktor çeneye dolgu yapılması veya rinoplasti önce çeneye de bir uygulama yapılmasını önerebilir. Dengeli ve uyumlu bir yüz profili için doktor yüzün bütün özelliklerini ve ameliyatın bütün aşamaları iyi değerlendirip planlamaya ihtiyaç duyar.

Rinoplasti Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Rinoplasti sırasında neler yapılacağına bağlı olarak burun düzeltme ameliyatlarının ne kadar süreceği değişir. Bazı ameliyatlar çok kısa süreli ve ayakta tamamlanabilir. Ama bazen de birkaç saat süren bir ameliyat gerekli olabilir.

Ameliyat sırasında ve sonrasında hastanın bir refakatçisinin olması ve her zaman yanında bulunması önemlidir. Ameliyattan sonraki istirahat süresince de hastanın fazla bir aktivitede bulunmaması ve çarpma gibi sorunların önlenmesi için refakatçi önemlidir.

Rinoplasti Sonrası Yaşanacak Olanlar

Rinoplasti ameliyatı çok kısa sürmüş ve sadece küçük dolgular ya da kıkırdak üzerinde ufak işlemler yapılarak tamamlanmışsa iyileşme süreci de çok daha hızlı olacaktır. Ama daha büyük ve uzun süren bir ameliyatsa göz altı ve burun çevresinde şişlik ve morluk olması normaldir. Burnun şişliği ve demi genel olarak uzun bir süre devam eder.

İlk altı ya da yedi ay içerisinde büyük oranda azalabilir ama bazı ameliyatlardan sonra burun şişliği bir seneye kadar uzayabilir. Bütün bunlar konusunda hasta doktor tarafından bilgilendirilir ve ameliyatın bütün süreçleri hakkında bilinçli olarak dikkatli olur. Dikkatli davranırsa sonuçlardan daha çok memnun olacaktır.

Tags: No tags